Subsidies en voordelen

Er zijn voor u als werkgever diverse mogelijkheden voor subsidies en regelingen als u ie­mand aanneemt, afhankelijk van de door u aangeboden werk- of leerplek en de situatie van de werknemer. Lees de informatie hieronder door om meer te weten te komen. Of bekijk dit handige overzicht van alle voorzieningen (met uitzondering van het aangepaste cao-loon; dat is een door de sector getroffen maatregel).

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de bouwspecialist bij het Werkgeversservicepunt bij u in de buurt. Of maak gebruik van de rekenhulp van het ministerie van SZW.

Loondispensatie UWV

Wanneer een Wajonger minder presteert dan andere werknemers in een vergelijkbare functie, kan bij UWV (gedeeltelijke) loondispensatie worden aangevraagd.

 • Geldt voor: Wajong-kandidaten.
 • U betaalt loon naar de loonwaarde van de werknemer.
 • UWV vult het salaris van de werknemer aan tot het minimumloon.

Loonkostensubsidie gemeenten

 • Geldt voor kandidaten Participatiewet
 • Werkgever betaalt cao-loon
 • Gemeente vult verschil tussen loonwaarde en wettelijk minimumloon aan

Proefplaatsing

Wanneer u wilt beoordelen of de nieuwe werknemer daadwerkelijk past bij de functie die u aanbiedt.

 • Geldt voor: werknemers met WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet-, WW- of gemeentelijke uitkering.
 • Kandidaat behoudt zijn uitkering.
 • U betaalt geen loon, maar sluit wel een aansprakelijkheidsverzekering voor de kandidaat af.
 • De intentie moet bestaan om na de proefplaatsing een duurzaam dienstverband aan te bieden voor minstens hetzelfde aantal uren.

No risk polis / compensatie bij ziekte

Wanneer u twijfelt over de financiële risico’s die u mogelijk loopt bij het in dienst nemen van een kandidaat.

 • Geldt voor: werknemers met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of gemeentelijke uitkering en voormalig werkloze werknemers, geboren voor 8 juli 1954.
 • Ziektewet-uitkering compenseert (deel) loonkosten van zieke werknemer

Mobiliteitsbonus / premiekorting

Wanneer u jongere of oudere werknemers of werknemers met een afstand tot de arbeids­markt in dienst neemt.

 • Geldt voor: jongeren (18-26 jaar) met een uitkering, ouderen (56+) met een uitkering en kandidaten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Premiekorting werknemersverzekering bij Belastingdienst.

Jobcoaching

Wanneer een werknemer ondersteuning op de werkvloer kan gebruiken om daarna zelf­standig te kunnen functioneren.

 • Geldt voor: werknemers die vanuit een uitkering aan het werk gaan en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
 • Begeleiding voor zowel werknemer als werkgever en collega’s op de werkvloer mogelijk.

Subsidie aanpassingen werkplek

Wanneer een werknemer met een beperking aanpassingen nodig heeft op de werkplek.

 • Geldt voor: werknemers met een beperking waardoor ze aanpassingen nodig hebben op de werkvloer.
 • Subsidie voor aanpassingen van de werkplek, rolstoeltoegang, aangepast bureau e.d.

Er zijn voor u als werkgever diverse mogelijkheden voor subsidies en regelingen