In de praktijk

Geschikt werk

Wat voor werkzaamheden zijn geschikt voor kandidaten met een beperking? In het al­ge­meen ontwikkelen dergelijke werknemers tijdens het werk hun kennis en vaardig­heden. Hun inzetbaarheid neemt dan in de loop van de tijd toe. U kunt die ontwikkeling als werkgever bevorderen door zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de vakscholing in de sector: via een bbl-traject (praktijkopleiding), deelcertificaten en begeleiding door een leer­meester.

Wat ook mogelijk is, is dat u eenvoudige en routine­matige werkzaamheden afsplitst van het takenpakket van het andere personeel, en zo een functie creëert die door een doel­groep­kandidaat kan worden vervuld. Zo maakt u het de vakman mogelijk optimaal in zijn specialiteit te functioneren. Zoiets noemen we ‘jobcarving’.

Om u behulpzaam te zijn bij het nadenken over de mogelijkheden, hebben we wat voor­beelden verzameld van geschikt werk en van functieprofielen. Maar bedenk wel: het zal altijd maatwerk zijn.

Betrek collega’s

Het gaat er niet alleen om mensen met een arbeidsbeperking binnen te halen, maar ook om ze binnen te houden. Heel belangrijk daarvoor is betrokkenheid van collega’s. Niet alleen om weerstand weg te nemen, maar ook omdat er altijd mensen in uw bedrijf zijn die graag actief willen meehelpen bij het inpassen van de nieuwe werknemer.

Als u aan de slag wilt, vraag de ondernemingsraad en de collega’s in het team om mee te denken over geschikte functies en taken. Laat de arbeidsbeperkte collega samenwerken met een collega die als mentor optreedt. En zorg ervoor dat de werknemer binnen het bedrijf een vertrouwenspersoon heeft. Een ‘maatje’. Kijk eens naar het onderstaande film­pje over een bouwbedrijf dat ervoor heeft gekozen een Wajonger te koppelen aan een van de leermeester.

Praktijkvoorbeelden

Veel bedrijven gingen u al voor. Zij namen de afgelopen jaren een Wajonger in dienst. Over het algemeen zijn ze erg tevreden. Lees hier hun verhalen. Hebt u ook ervaringen met een Wajonger of andere werknemer met een beperking? Neem dan contact met ons op en deel uw verhaal met ons!

AAVIE WIe Klaart de Klus

Brefu Funderingstechnieken : Hij hoort er nu helemaal bij
Van Beek Infra Groep: Gewoon sociaal zijn
Takkenkamp Gevelonderhoud: Iedereen krijgt een kans
Klink-Nijland: Toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren
AAVIE Aannemersbedrijf: Werknemers met passie
Van der Wal Bestratingen: Minder snel maar super gemotiveerd
Gjaltema: One of the guys