Doelgroepen

Mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Wie zijn dat?

We onderscheiden onder meer de volgende groepen.

 1. Wajongers

  Jongeren met een kleine fysieke of geestelijke handicap die wel geschikt zijn om aangepast werk te verrichten.

 2. Leerlingen en schoolverlaters van het praktijkonderwijs

  Dat zijn praktijkscholen. Deze jongeren zijn niet zo goed in de theorie en kunnen dus geen vmbo of mbo volgen, maar beheersen wel een vak.

 3. Volwassenen met een wsw-indicatie

  Mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor de sociale werkplaats. De sociale werkplaatsen nemen geen nieuwe mensen meer aan, in afwachting van hun opheffing.

 4. Werklozen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen

  Zij zijn vaak aangewezen op gemeentelijke ondersteuning en vallen onder de Participatiewet.

Alle werkzoekenden uit deze doelgroepen staan bij het UWV geregistreerd in het doelgroepregister. Wat is het doelgroepregister precies en wat kun je ermee? Lees dit een handig factsheet van UWV eerst.

Als u een kandidaat uit een van de doelgroepen aanneemt, zijn er altijd bepaalde faci­li­teiten en financiële voordelen. Maar omdat Wajongers onder het UWV vallen en de andere doelgroepen meestal onder de gemeenten, kunnen de regelingen verschillen. Om het u makkelijk te maken kunt u zich altijd voor vragen en nadere informatie wenden tot het Werkgeversservicepunt bij u in de buurt. Dat is een samenwerking tussen het UWV en de gemeenten. Daar vindt u ook de contactpersoon voor de bouw in uw regio.

Verder is een heel handig overzicht te vinden op de website Op naar de 100.000.

De belangrijkste zaken staan ook op de pagina Subsidies en voordelen van deze website.

Takkenkamp Wie Klaart de Klus