Aanvullende informatie

Wie klaart de klus is een project van par­tij­en bij de cao Bouw & Infra

Bent u werkgever in de bouw- of infrabranche en hebt u een vacature? Overweeg dan eens een werknemer met een beperking op de ar­beids­markt aan te nemen.

Er zijn in Nederland tienduizenden mensen die niet of moeilijk aan het werk komen. Zij hebben, zoals dat heet, een achterstand op de arbeids­markt. Denk aan jongeren met een handicap. Of aan mensen die voorheen in de sociale werkplaatsen terecht konden. Of aan leerlingen in het praktijkonderwijs.

Zij staan te trappelen om aan het werk te komen. Ze zijn hartstikke gemoti­veerd. Ze kun­nen vaak heel goed bepaalde werkzaam­heden ver­richten, als ze maar goed worden bege­leid.

Bouwend Nederland | Wie Klaart de Klus
Aannemersfederatie | Wie Klaart de Klus
NVB | Wie Klaart de Klus
Vereniging van Waterbouw | Wie klaart de Klus
CNV Vakmensen
logo FNV bouw

Nieuws en publicaties

Neemt u zo’n werknemer aan, dan…

  • geeft u een medemens een prachtige kans om zich waardevol te maken;
  • maakt u echt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat uw klanten en opdrachtgevers steeds belangrijker vinden;
  • komt uw bedrijf daarmee positief in het nieuws;
  • kunt u aan bestekseisen voldoen in het kader van social return;
  • komt u meestal in aanmerking voor faciliteiten en subsidies;
  • is er vaak compensatie bij lagere productiviteit;
  • wordt u geholpen door het Werkgeversservicepunt in uw omgeving;
  • doet u wat veel andere werkgevers in het land ook doen, om te voorkomen dat er verplichte quota komen.

Wie Klaart de Klus | fundament

Dus: Wie klaart de klus? Onbeperkt aan de slag in de bouw!

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Dit is een initiatief van

Wie klaart de klus is een project van partijen bij de cao Bouw & Infra. In 2016 moeten 295 kandidaten met een beperking op de arbeids­markt een baan in de bouw en infra vinden. Daarmee levert de bouw een bijdrage aan de landelijke afspraak dat in de periode 2015-2026 100.000 mensen uit deze doelgroep aan het werk moeten komen. Kijk op de website Op naar de 100.000 banen voor meer informatie.